FAQ

Pytania i odpowiedzi

Czy szkoła posiada klimatyzację?

Odp:

Tak od tego roku w większość sal w szkole ma klimatyzację.

Potrzebuję przede wszystkim mówić, a nie czytać lub pisać.
Czy mogę w ogóle skorzystać na państwa zajęciach komputerowych?

Odp:

Tak ponieważ, żeby mówić potrzebna jest znajomość słów, ich znaczeń i wymowy, a tego właśnie uczą zajęcia komputerowe.

Córka studiuje na Uniwersytecie Łódzkim, wydział Ekonomiczny.
Czy mogą Państwo pomóc jej zdać egzamin po drugim roku studiów?

Odp:

Oczywiście przygotowujemy studentów wszystkich uczelni na wszystkich poziomach, także z zakresu ekonomii i business English.

Jaka jest optymalna proporcja zajęć komputerowych do niekomputerowych?

Odp:

Optymalna pół na pół, ale to głównie zależy od tego, co ktoś nie umie, a co sprawia mu trudność.

Czy lekcje zapłacone z góry przepadają, kiedy jestem chora.

Odp:

Nie - można je odrobić z inną grupą, lub na zajęciach komputerowych, jednak należy odrabiać zajęcia zaraz po chorobie, bo nie można ich odliczyć od następnego miesiąca.

Czy są w Państwa szkole są lekcje w soboty i w niedziele?

Odp:

W soboty są zawsze lekcje angielskiego komputerowe od 10:00 do 11:35 jedne i od 11:35-13:03 drugie, a od 13:05 są lekcje indywidualne.
W niedzielę tylko w wyjątkowych wypadkach są lekcje indywidualne.